Laureates

Lenin Prize Laureates:

Victor I. Baraboshin

Petr P. Topchan

Valentin K. Firulin

Evgeny I. Dubrovin

Anatoly S. Obukhov

State Prize Laureates:

Nikolay P. Artamonov

Georgiy E. Belukhin

Oleg G. Bessarabsky

Veniamin M. Vinogradov

Andrey O. Gevorkov

Nina L. Gorbatikova

Petr S. Demidenko (twice)

Sergey M. Dolin

Valery P. Domnin

Evgeny I. Dubrovin

Mikhail A. Efimov

Vasily P. Zaitsev

Alexander I. Zverev (thrice)

Oleg K. Kaverin

Anatoly I. Kadushkin

Fedor V. Kozlov

Vladimir E. Kolesnikov

Mikhail M. Konovaev

Vil A. Kornyshev

Sergey G. Korshunov

Nikolay A. Kotov

Valentin F. Kuzmin

Nikolay T. Kulakov

Alexander B. Kulakovsky

Victor N/ Lapshuk

Oleg P. Markin

Victor V. Markov

Ivan N. Marchuk

Sergey I. Novikov

Valentin G. Novozhilov

Nikolay S. Noskov

Anatoly S. Obukhov

Vladimir S. Peskov

Victor A. Preobrazhensky

Vyacheslav A. Priklonsky

Victor V. Prokofiev

Victor L. Ratner

Rustam Sh. Rakhmatulin

Alexander A. Rishin

Ivan E. Rogozin

Victor S. Rozhkov

Elena A. Seregina

Vladimir K. Slaev

Vladimir G. Smelikov

Efim Yu. Solodovnik

Alexaner I. Spiridonov

Sergey P. Strelkov

Nikolay A. Suprunov

Valentin I. Tenyakov

Alexey A. Tereshin

Vladlen D. Tretiakov

Alexey F. Turakhin

Boris M. Ulianov

Vyacheslav M. Ushakov

Evgeny V. Fedorov

Nikolay I. Chilikin

Evgeny N. Shahov

Nikolay P. Shibalkin

Alexander P. Yakushev

Laureates of the Prize of the USSR Council of Ministers in science and technology:

Victor A. Koshel

Anatoly S. Obukhov

Valentin I. Romanchenko

Yury N. Tyunyaev

Laureates of the Russian Federation Government Prize:

Nikolay N. Ivenev

Vladimir V. Korenkov

Alexander L. Rybas

Vladimir G. Smelikov

Laureates of the Lenin Komsomol Prize Laureates:

Vladimir V. Korenkov

Georgiy P. Menshikov

bez_nazvaniya